• 85 Đ 9 Khu Dân Cư Vạn Phúc
 • 0916 609 439‬
  quyatas@gmail.com
 • MENU
  MMDQ-N18 LOA KÉO KHÔNG DÂY 8inch USB BT

  MMDQ-N18 LOA KÉO KHÔNG DÂY 8inch USB BT

  Call

  MIDAS COMPRESSOR LIMITER 522 V2

  MIDAS COMPRESSOR LIMITER 522 V2

  Call

  MIDAS XL48

  MIDAS XL48

  Call

  MIDAS MICROPHONE PREAMPLIFIER 502 V2

  MIDAS MICROPHONE PREAMPLIFIER 502 V2

  Call

  MIDAS PARAMETRIC EQUALIZER 512 V2

  MIDAS PARAMETRIC EQUALIZER 512 V2

  Call

  MIDAS DP48MB

  MIDAS DP48MB

  2.xxx.xxxđ

  MIDAS DP48

  MIDAS DP48

  Call

  MIDAS PRO LCD SWITCH

  MIDAS PRO LCD SWITCH

  1.xxx.xxxđ

  MIDAS PRO SERIES MOTOR FADER

  MIDAS PRO SERIES MOTOR FADER

  1.xxx.xxxđ

  MIDAS M32 PRO SERIES MOTOR FADER

  MIDAS M32 PRO SERIES MOTOR FADER

  9xx.xxxđ

  MIXER MIDAS L6

  MIXER MIDAS L6

  6.xxx.xxxđ

  MIXER MIDAS PRO FADER (550 mm)

  MIXER MIDAS PRO FADER (550 mm)

  7xx.xxxđ

  MIXER MIDAS DL452

  MIXER MIDAS DL452

  8.xxx.xxxđ

  MIXER MIDAS DL444

  MIXER MIDAS DL444

  7.xxx.xxxđ

  MIXER MIDAS DL443

  MIXER MIDAS DL443

  6.xxx.xxxđ

  MIXER MIDAS DL442

  MIXER MIDAS DL442

  5.xxx.xxxđ

  MIXER MIDAS DL441

  MIXER MIDAS DL441

  7.xxx.xxxđ

  MIXER MIDAS DL251

  MIXER MIDAS DL251

  8x.xxx.xxxđ

  MIXER MIDAS DL153

  MIXER MIDAS DL153

  3x.xxx.xxxđ

  MIXER MIDAS DL32

  MIXER MIDAS DL32

  3x.xxx.xxxđ

  MIXER MIDAS DL16

  MIXER MIDAS DL16

  2x.xxx.xxxđ

  MIXER MIDAS HUB4

  MIXER MIDAS HUB4

  2x.xxx.xxxđ

  MIXER MIDAS NEUTRON-NB

  MIXER MIDAS NEUTRON-NB

  4x.xxx.xxxđ

  MIXER MIDAS NEUTRON-M

  MIXER MIDAS NEUTRON-M

  2xx.xxx.xxxđ

  MIXER MIDAS DM12

  MIXER MIDAS DM12

  6.xxx.xxxđ

  MIXER MIDAS DM16

  MIXER MIDAS DM16

  8.xxx.xxxđ

  MIXER MIDAS MR12

  MIXER MIDAS MR12

  1x.xxx.xxxđ

  MIXER MIDAS MR18

  MIXER MIDAS MR18

  1x.xxx.xxxđ

  MIXER MIDAS M32C

  MIXER MIDAS M32C

  1x.xxx.xxxđ

  MIXER MIDAS PRO X-CC-TP

  MIXER MIDAS PRO X-CC-TP

  7xx.xxx.xxxđ

  MIXER MIDAS PRO X-CC-IP

  MIXER MIDAS PRO X-CC-IP

  7xx.xxx.xxxđ

  MIXER MIDAS PRO X-CC-IP

  MIXER MIDAS PRO X-CC-IP

  7xx.xxx.xxxđ

  MIXER MIDAS PRO2-CC-TP

  MIXER MIDAS PRO2-CC-TP

  3xx.xxx.xxxđ

  MIXER MIDAS PRO2-CC-IP

  MIXER MIDAS PRO2-CC-IP

  3xx.xxx.xxxđ

  MIXER MIDAS PRO2C-CC-TP

  MIXER MIDAS PRO2C-CC-TP

  3xx.xxx.xxxđ

  MIXER MIDAS PRO1-IP

  MIXER MIDAS PRO1-IP

  2xx.xxx.xxxđ

  MIXER MIDAS M32 LIVE

  MIXER MIDAS M32 LIVE

  8x.xxx.xxxđ

  MIXER MIDAS M32R LIVE

  MIXER MIDAS M32R LIVE

  6x.xxx.xxxđ

 • Gửi đi
 • Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!